string(9) "fountains" Чешми, корита и умивалници от врачански варовик, мрамор, гранит и други скално-облицовъчни материали. Чешма, корито умивалник.