string(5) "steps" Стъпала, стълбища и площадки от врачански варовик, мрамор, гранит и други скално-облицовъчни материали.