string(7) "columns" Колони от врачански варовик, мрамор, гранит и други скално-облицовъчни материали.